Adatvédelmi Irányelvek

A www.nogradibence.hu weboldal fenntartói ezúton teszik közzé adatvédelmi politikájukat, melyet magukra nézve kötelező erővel ismernek el. Jelen szabályok kialakításakor különös tekintettel vettük figyelembe az 1992. évi LXIII. törvény a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról, az 1998. évi VI. törvény az egyének védelméről a személyes adatok gépi feldolgozása során, Strasbourgban, 1981. január 28. napján kelt Egyezmény kihirdetéséről rendelkezéseit.

A jelen közlemény célja, hogy szolgáltatásaink minden területén, minden egyén számára, tekintet nélkül nemzetiségére vagy lakóhelyére, biztosítva legyen, hogy jogait és alapvető szabadságjogait, különösen a magánélethez való jogát tiszteletben tartsák a személyes adatainak gépi feldolgozása során (adatvédelem).

A nogradibence.hu™ és Ben Nogradi™ vállalkozásainak irányítói megértik és tiszteletben tartják az ügyfelek és felhasználók azon igényét, hogy megadott személyes adataik bizalmasan legyenek kezelve.

Ezen az oldalon könyveket, audio hangfelvételeket és üzleti előadásokra, tanfolyamokra belépőket lehet rendelni, hírlevélre feliratkozni, valamint kérdéseket és véleményeket lehet beküldeni. A felhasználóktól a rendeléskor vagy egyéb módon megszerzett adatokat kizárólag a felhasználóval való kommunikációra, valamint a weboldalon elérhető termékekkel és szolgáltatásokkal kapcsolatos akciókra történő felhívásra kerülnek felhasználásra.

A nogradibence.hu™ fenntartója kötelezettséget vállal arra, hogy felhasználóinak bármely adatának felvétele, rögzítése, kezelése előtt világos, figyelemfelkeltés egyértelmű közlést tesz közzé, amelyben tájékoztatja őt az adatfelvétel módjáról, céljáról és elveiről. Mindezeken túlmenően, minden olyan esetben, amikor az adatfelvételt, kezelést, rögzítést nem jogszabály teszi kötelezővé, a nogradibence.hu™ felhívja a felhasználó figyelmét az adatszolgáltatás önkéntességére. Kötelező adatszolgáltatás esetén meg kell jelölni az adatkezelést elrendelő jogszabályt is. Az érintettet tájékoztatni kell az adatkezelés céljáról és arról, hogy az adatokat kik fogják kezelni, illetve feldolgozni. Az adatkezelésről való tájékoztatás megtörténik azzal is, hogy jogszabály rendelkezik a már létező adatkezelésből továbbítással vagy összekapcsolással az adat felvételéről.

Az adatok felvétele, rögzítése és kezelése során a fentiekben rögzített korlátozásokat minden esetben betartja, tevékenységéről az érintettet annak igénye szerint, elektronikus levelezés útján tájékoztatja. A nogradibence.hu™ kötelezi magát, hogy semmilyen szankciót nem érvényesít az olyan felhasználóval szemben, aki a nem kötelező adatszolgáltatást megtagadja.

A nogradibence.hu™ kötelezi magát, hogy gondoskodik az adatok biztonságáról, megteszi továbbá azokat a technikai és szervezési intézkedéseket és kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek biztosítják, hogy a felvett, tárolt, illetve kezelt adatok védettek legyenek, illetőleg megakadályozza azok megsemmisülését, jogosulatlan felhasználását és jogosulatlan megváltoztatását. Kötelezi magát arra is, hogy a megszerzett adatokat harmadik félnek nem adja át.

Ha a fent leírtakkal vagy az adatvédelemmel kapcsolatban kérdése lenne, illetve le kíván iratkozni adatbázisunkról, írjon nekünk a KAPCSOLAT oldalon.

Levelezési cím:
Rhino Books
1593 Budapest
Pf.: 670.